Menetelmä käytännössä

— Menetelmä käytännössä —

Ensimmäinen käyntikerta kestää aina tunnin joka on varattu ainoastaan harjoittamisen perusteista kertomiselle ja keskustelulle. Saat myös Inner Awakening -kirjan. Kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisemmin mitä luonnollisen läsnäolon tapa on, joten seuraavilla kerroilla voimme keskittyä täysipainoisemmin käytännön harjoitukseen. Ohjatussa harjoituksessa käynti kestää n. 2 tuntia. Noin puolet ajasta on varattu mahdollisille keskusteluille ja käytännön harjoitus kestää yleensä n. tunnin.

Suosittelemme kymmenen käynnin sarjaa, joka on suunniteltu etenemään niin, että tietyt käsitteet ja luonnollisen läsnäolon teoriat tulevat tutuiksi vaiheittain. Yhtä hyvin tulla yksittäisiin ohjattuihin harjoituksiin yksi kerrallaan ilman että sitoutuisit mihinkään tiettyyn määrään. Harjoittamiseen ei sisälly mitään pakollista, vaan prosessi etenee aina asiakkaan omilla ehdoilla. Luonnollisen läsnäolon tavan vaikutus perustuu omakohtaiseen sisäiseen työhön, jonka asiakas tekee itse käytännön harjoituksen muodossa. Se voi tuoda sisäisiä oivalluksia joita voi toisinaan olla jopa vaikea älyllistää tai pukea sanoiksi, ja niistä puhuminen ei itsessään ole oleellista. Käyntikerran lopulle varataan joka tapauksessa aikaa mikäli asiakas haluaa joko keskustella ohjaajan kanssa tai viettää hetken aikaa itsekseen hiljaisuudessa. Mahdolliset keskustelut ovat luottamuksellisia ja ohjaajana minua sitoo vaitiolovelvollisuus.

Havainnoinnin suuntaaminen itseen ja omiin tuntemuksiin tapahtuu siten, että asiakas käy selinmakuulle ja aloittaa harjoituksen vain ja ainoastaan tarkkailemalla hengitystään, sekä sitä miten se kulkee. Ohjaaja istuu asiakkaan vierellä koko ajan tukien prosessia. Tämä tapahtuu esittämällä kysymyksiä, jotka ohjaavat asiakkaan huomiota tietoiseen läsnäoloon itsensä kanssa. Oleellista on tarkkailla sitä, mitä vastauksia ja tuntemuksia nousee esiin sekä pistää ne merkille.

Kysymyksiin voi myös vastata ääneen jolloin ohjaaja saa palautetta ja tietoa prosessin kulusta, mutta se ei ole välttämätöntä. Harjoituksessa ei tarvitse yrittää tehdä mitään tai saada mitään aikaan, eikä siinä liioin tarvitse keskittyä olemaan missään tietyssä mielentilassa. Pakoton sisäisen maailman havainnointi tuo oivalluksia ilman yrittämistä. Yleensä se vaikuttaa myös ajantajuun siten, että tunti kuluu varsin nopeasti.

 

 

Luonnollisen läsnäolon tavassa emme keskity menneiden tapahtumien kertaamiseen tai niiden kokemiseen uudelleen. Sen sijaan keskitymme siihen mitä koet ja tunnet Nyt, mikä tekee menetelmästä yksinkertaisen ja tehokkaan. Jokainen harjoituskerta on erilainen, ja senhetkisestä tilanteesta riippuen se voi kokemuksena olla hyvin emotionaalinen, syvän meditatiivinen tai jotain siltä väliltä.

Mikäli esiin nousee epämiellyttäviä tuntemuksia, luonnollisen läsnäolon tapa ei opasta sinua hyväksymään niitä. Haluamme opastaa sinua vain havaitsemaan sen, mikä estää sinua tuntemasta niitä. Tämä alkaa johtaa sinua niiden sallimiseen, luonnollisesti ja yrittämättä. Salliminen johtaa sisäiseen rauhoittumiseen ja tasapainon palautumiseen.

Luonnollisen läsnäolon harjoituksissa hengitystä käytetään havainnoinnin kohteena, ja se on työkalu joka auttaa suuntaamaan huomiota sisäänpäin. Kyseessä ei ole hengitysmenetelmä, vaan tiedostamismenetelmä. Se ei opeta kuinka hengittää oikein tai tehokkaammin, vaan pyrkii lisäämään tietoisuutta tunteista, kehosta, ajatuksista ja tiedostamattomista uskomuksista. Tasapaino emotionaalisen, fyysisen ja älyllisen toiminnon kesken lisääntyy samalla kun yhteytesi niihin vahvistuu. Tämä kasvattaa itsetuntemusta uudella, syvemmällä tavalla sekä avaa väylää intuitiolle, sisäiselle äänellesi.

Sinun ei tarvitse muuttua millään tavalla, pyrkiä eroon “kielteisistä” ominaisuuksista tai opetella uusia, “parempia” käytösmalleja. Tietoisuuden avartuminen auttaa havaitsemaan sen, mikä erottaa sinut luonnollisesta itsestäsi. Luonnollisen läsnäolon tapa ei ole muuttamista, korjaamista tai parantamista, sillä meissä ei ole mitään mitä tarvitsisi muuttaa, korjata tai parantaa. Se ei liioin opeta sinulle uutta, vaan opastaa kuinka voit oppia pois vanhoista elämää rajoittavista uskomuksista ja ehdollistumista.

Keskeinen lähtökohta on myös opettaa asiakkaalle kuinka harjoittamista voi jatkaa itsenäisesti. Tämä tapahtuu n. kymmenen ohjatun harjoituksen aikana, joiden jälkeen osaat jatkaa sitä itsenäisesti omissa oloissasi. Näin harjoittamisen jatkaminen ei jää riippuvaiseksi ohjaaja-asiakas -suhteesta. Suosittelemme kymmenen käynnin sarjaa, koska sen avulla harjoituksista ja prosessista saa parhaiten ”täyden hyödyn irti”.

Yhteystiedot ja hinnat löydät tästä linkistä.