Läsnäolo

Meditaatiota, terapiaa, eheyttämistä?
Ei mitään niistä, koska menetelmässämme kukaan ei sano sinulle mitä sinun pitäisi tuntea, havaita tai kokea. Sen vuoksi se voi olla sinulle jotain noista tai jotain muuta – ja lopulta kaikki luonnehdinnat ovat vain sanoja ja kuvailuja.

Menetelmä perustuu vapaaseen sisäiseen havainnointiin, ja se on tehotyökalu joka auttaa havaitsemaan sisäisiä rajoittimiasi. Tulet tietoiseksi rajoittavista uskomuksista yksi kerrallaan, ja joka kerta esiin nousee juuri se joka tällä hetkellä vaikuttaa elämääsi ja kaipaa tarkastelua. Siksi saat menetelmän harjoittamisesta sen, mikä vastaa elämäntilanteeseesi tällä hetkellä. Tiedostamisen jälkeen uskomukset tippuvat pois tarpeettomina ja antavat tilaa vapaudelle, tilaa luonnolliselle muuntumiselle takaisin kohti sitä joka todellisuudessa olet.

Breath Integration™  ei herätä sinua, vaan ainoastaan näyttää millä tavoin olet unessa. Käytännön harjoitukset opastavat sinua näkemään millä tavoin et ole täysipainoisesti läsnä omassa elämässäsi, Tässä ja Nyt. Sen havaitseminen alkaa tuomaan sinua takaisin, luonnostaan ja vaivatta.

Tutustu menetelmän harjoittamiseen lähemmin lukemalla lisää täältä.

Life After Surrender -lyhytdokumentti kertoo Colin P. Sissonin tarinan Vietnamin sodasta menetelmän kehittäjäksi, opettajaksi ja kansainväliseksi luennoitsijaksi.

 

 

After having dealt with his traumas from Vietnam War, Colin P. Sisson became a teacher of a practice that was born from his own experiments with inner work. He has a career of over 30 years with it’s ups and downs, and delivering a message about how to resolve inner conflicts into inner peace has been a strong source of motivation throughout the decades.

When asked if it has taken a lot of effort and persistence to spread his ideas and message about ‘being with what is’, this is what Colin replied:
“It is true that I put a lot of effort and persistence in developing my system and it really came together when i gave up the effort and simply surrendered to the present moment. Because in the present moment there is no effort or persistence needed.”

This short biopicture was filmed during one of his many trainings that he runs around the world. It contains images from a group breathing session with advanced practitioners, which often are more dynamic than usual.
Every breathing session is different, so this is by no means an example of a typical session.

http://www.colinsisson.com

Facebook-peukku